6

Peygamber Efendimiz’in (asm) Veda Haccı Duası

-

Peygamber Efendimiz’in (asm) Veda Haccı Duası

İbni Abbas’ın rivayetine göre Resulullah (asm) Veda Haccında şöyle dua etti: “Allahım, muhakkak ki Sen sözümü işitiyorsun, yerimi biliyorsun. Gizli ve açık her halim Sence malumdur. Yaptığım hiçbir şey Senden gizli değildir.

“Ben fakir ve muhtacım. Yardımını dileyen, Senden korkan, şefkatini bekleyen, günahlarını ikrar ve itiraf eden bir kulunum. Boynu bükük, günahkâr kulunun yalvarışı ile yakarıyorum. Korkarak, ümit ve sabırla bekleyen, Sana boyun eğen, Senin için gözleri yaşla dolan, bedenini Senin yolunda vakfeden, azametine karşı yüzükoyun sürünen kimsenin edasıyla dua ediyorum. Allahım, beni şakilerden eyleme. Bana şefkatli ve merhametli ol, ey dilekleri kabul edenlerin ve ihsan edenlerin en hayırlısı olan Allahım.”
Amin.

||||| 0 Beğendim |||||
0

Peygamberimizin (ASM) teheccüdde yaptığı duadan

-

Peygamberimizin (ASM) teheccüdde yaptığı duadan

Ey Allah’ım, ben Senin tarafından gelecek öyle bir rahmet isterim ki, onunla kalbime hidayet edesin, dağınıklığımı toplayasın, karışık işlerimi düzeltesin, ülfetimi veresin, iç alemimi düzeltesin, Salih ameller nasib edesin, işlerimi gösterişten riyadan koruyasın. O rahmetle yüzümü nurlandırasın, Seni razı edecek, Sana yaklaştıracak işlere kavuşturasın. Rahmetinle beni bütün kötülüklerden koruyasın.

Ey Allahım, bana doğru bir iman ve imandan sonra şirk olmayan yakin ve dünya ahiret ikramına kendisiyle nail olacağın bir rahmet ver.

Ey Allahım ben Senden kaza anında kurtuluş, şehitlerin makamına ulaşmak, ahiret saadetine ulaşanların hayatı gibi yaşamak, düşmanlara karşı yardım ve peygamberlere komşuluk isterim.

Amin.

||||| 0 Beğendim |||||
0

Efendimiz a.s.m ‘dan bir dua…

-

Peygamberimiz buyurdu ki: “Şu duayı okumaya devam edin.

allahummedua

“Allahümme innî es’elüke bismike’l-a’zam ve rıdvâneke’l-ekber”

(Kenzu’l-ummal, h. No: 3837).

Meali: “Allah’ım’ Senin en büyük ismini ve en yüce rıdvanını şefaatçi yaparak senden istiyorum” (bundan sonra istediğini dile getirir)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Resulullah’ın Duaları

-

(Ya Rabbi, sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle!)
(Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.)
(Ya Rabbi, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de koru!)
(Ya Rabbi, her işimizin sonunu güzel eyle, dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru!)
(Ya Rabbi, bizi sabreden ve şükredenlerden eyle!)
(Ya Rabbi, bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan eyle!)
(Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan sana sığınırım!)
(Ya Rabbi, işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle!)
(Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından sana sığınırım.)
(Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip et!)
(Ya Rabbi, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!)
(Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırım.)
(Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle!)
(Ya Rabbi, zulmetmekten, zulme uğramaktan sana sığınırım.)
(Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru!)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Kütüb-ü Sitte’den Seçme Peygamberimizin Duaları

-

Duâ, Ruhun gıdası, kalbin nuru, ibâdetlerin özüdür.  Duâ, ızdırapların, maddî ve manevî dertlerin şifa kaynağıdır. Duâ, ümit ve huzur menbaıdır. Yaşama aşkını dirilten bir rahmettir. Duâ, hayrı çeker, belâ ve zararı defeder.

Duâ, insanı belâdan korur, inmiş ve inecek musîbetlere karşı bir kal*kandır. Belâların etkisini azaltır, Allah’ın kaderini hafifletir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v): “Duâ, rahmet kapılarının anahtarı, mü’-minin silâhı, dinin direğidir.  Duâ, ibadettir, ibâdetin özüdür[1] buyurmaktadır.[2]

Âyet Ve Hadislere Göre Duâ Etmenin Usul Ve Âdabı

(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||