0

Dua hakkında ayetler

-

Dua hakkında Ayetler:

“Rabbiniz buyurdu ki, siz bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim.” (Mü’min, 40/60)

“İçinizden yalvararak ve ürpererek, haddi aşmadan Rabbinize dua ediniz, hiç şüphesiz o haddi aşanları sevmez.” (A’raf, 7/55)

“Kullarım beni senden sorarlarsa de ki; ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim. Buna karşılık onlar da benim emirlerime uyup bana iman etsinler ki, doğru yola kavuşmuş olsunlar.” (Bakara, 2/186)

“Kendisine dua edince, çaresiz kalanın duasını kabul edip sıkıntıyı gideren ve sizleri yeryüzüne daha öncekilerin yerine geçiren kim?! Bunu yapan Allah ile beraber bir başkası mı? Ne kadar az düşünüyorsunuz!” (Neml, 27/62)

“De ki, duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki!” (Furkan, 25/77)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Dinde sebat için dua

-

Dinde sebat için:

“Rabbena la tuziğ kulubena bade iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh.İnneke entel vehhab.”

Meali: “Rabbimiz hidayete erdikten sonra kalplerimizi batıla meylettirme. Şüphesiz sen ziyadesiyle bağışlayansın.” (Âl-i İmran–8,9)

||||| 0 Beğendim |||||
125

Evlenme niyetinde olanların okuyacağı dua

-

Evlenme niyetinde olanların okuyacağı dua:

“Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin.Vecalna lil muttekine imama”

Meali: Rabbimiz bize eşlerimiz ve çocuklarımızdan gözümüzün nuru iyi kimseler ihsan et.Ve bizi takva sahiplerine imam kıl. (Furkan-74)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Kurban keserken veya bir ibadete başlarken

-

Kurban keserken veya bir ibadete başlarken:

“İnnes salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil âlemin.”

Meali: Hiç şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. (Enam–162)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Talut’un askerlerinin düşmanla karşılaştığında ettikleri dua

-

Talut’un askerlerinin düşmanla karşılaştığında ettikleri dua:

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdemena vensurna alel kavmil kâfirin.

Meali: Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirlerden meydana gelen topluluğa karşı bize yardım et.(Bakara–250)

||||| 0 Beğendim |||||