0

Allah’ım, Muzdariplerin dualarını icabetle taçlandır

-

Allah’ım, Senden her işimize sebat, Kur’an yolunda kararlılık ve nimetlerine karşı da duyarlılık hissi bekliyoruz. Kapına yönelenleri boş çevirme, itaatte bulunanlara bol bol karşılık ver, Sana baş kaldıranlara da doğru yolu göster. Muzdariplerin dualarını, icabetle taçlandır, sıkıntıda bulunanları lütfunla şad eyle, hasta ruhlara hususi muamelede bulun, küfür ve ilhad içinde bocalayanlara da nurunu göster; göster de kalmasın hiçbir yanda muzlim bir nokta.

Amin.

||||| 0 Beğendim |||||
0

Hastalık için okunacak dualar

-

–          Sağlık Afiyet ve Şifa Ayetleri

–          391 defa Ya Şafii

–          Ve nünezzilu minel Kur’ani ma hüve şifaün ve rahmetün lil müemine lillezine amenü hüden ve şifaün ve yeşfi sudure kavmin mümenimin ve iza mariztü fehüve yeşfin lillezine amenü hüden ve şifaün ve şifaün lima fissuduri ve hüden verahmetün lil müeminin fihi şifaün linnas.

–          7 şifa ayeti, 7 defa şifa niyetiyle okunur.

||||| 0 Beğendim |||||
0

SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER

-

SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER (Bismillahirrahmanirrahim)
.
El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; “Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’ na gönülden teslim olun.”

1- 2-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.
3-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.
4-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey’ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey’ün.
5-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.
6-Allahümme salli ve sellim ala gayetil âlemine ve ayetil âlemine.
7-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.
8-Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.
9-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.
10-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
11-Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti
12- Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât
13-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

14-Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.

15- Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû, Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû
(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||
2

Cuma günü ve gecesi okunacak Salavat ve Dualar

-

Efendimiz HZ. MUHAMMED (s.a.v ) tarafından beğenilen ve tavsiye edilen Salavat ve Kısa Dualar 2 sayfada özetlendi. Sizlerden ricam size göndereceğimiz bu salavat ve duaları öncelikle okumanız ve bütün arkadaşlarınıza göndermeniz, facebook adresinizde yayınlamanızdır.

Cuma günü alternatif olarak okuyacağımız duadır.

                                           SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER   (Bismillahirrahmanirrahim)      
.
1-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.
2-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.
3-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.
4-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey’ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey’ün.
5-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.
6-Allahümme salli ve sellim ala gayetil âlemine ve ayetil âlemine.
7-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.
8-Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.
9-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.
10-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
11-Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti
12- Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât
13-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

14-Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.
(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Yâ Rabberrahîm! Bize dokunan ve dokunması muhtemel olan zararları da kaldır.. gaflet, heva ve heves gayyalarından bizi de kurtar.

-

Ya Ekrame’l-ek-ramîn ve ya Erhame’r-râhimîn!! Sen bizim yegâne Mevlâmızsın. Biz de derdimizi Sana şerhediyor, hâl-i pürmelâlimizi, kullukla asla bağdaştırılamayacak nâhoş hâllerimizi Sana şikayet ediyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek içine düştüğümüz günahlardan dolayı bizi azaba maruz bırakma, ikâba uğratma.. insî ve cinnî şeytanların gelip gelip inananların tepesine binmelerine, tebelleş olmalarına da müsaade etme.. enbiyâ-i izâmı ve rusül-ü kirâmı koruyup kurtardığın gibi bizleri de din ve diyanet düşmanlarının şerlerinden, tuzaklarından, hilelerinden kurtar ve her zaman sıyanet buyur! O sevgili kullarının bazılarına dokunan zararı def ü ref’ etmiş, bazılarını içinde bulundukları sıkıntılardan çekip çıkarmış, diğer bazılarını da kefere ve fecerinin verebilecekleri zararlar karşısında hıfz u inayet seralarına almıştın.

Yâ Rabberrahîm! Bize dokunan ve dokunması muhtemel olan zararları da kaldır.. gaflet, heva ve heves gayyalarından bizi de kurtar.. hata işlemekten, masiyetlere düşmekten, küfrün ve dalâletin karanlık vadilerine yuvarlanmaktan muhafaza buyur.. marifet basamaklarındaki derecelerimizi yükselt.. kurbiyetinin halâvetini ve üns esintilerini gönüllerimize tattır.. bütün hâl, hareket, tavır ve davranışlarımızda ruhumuzun heykelini ikâme etmeyi müyesser kıl.. dünyada ve âhirette sağanak sağanak yağdırdığın ve yağdıracağın lütuflarının kadr ü kıymetini bilmeyi de nasip eyle!

 

يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيمُ زَكِّ أَسْرَارَنَا مِنْ شَائِبَةِ الْأَغْيَارِ، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الدَّعْوَى، وَشَرِّفْ مَسَامِعَنَا بِنَسَمَاتٍ مِنْ عِنْدِكَ، وَقَرِّبْنَا إِلَى جَنَابِكَ، وَامْنَحْنَا لَذِيذَ نَعْمَائِكَ، وَقَدِّسْ سَرِيرَتَنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُبَعِّدُنَا عَنْ حَضْرَتِكَ، وَيُلْجِئُنَا إِلَى ظُلُمَاتِ بُعْدِكَ ۝إِلٰهَنَا! عَلِّمْنَا أَسْرَارَ رُبُوبِيَّتِكَ، وَفَهِّمْنَا خَفَايَا أُلُوهِيَّتِكَ، وَأَشْهِدْنَا كُنُوزَ تَجَلِّيَاتِ صِفَاتِكَ، وَعَرِّفْنَا حَقَائِقَ أَسْمَائِكَ الْحُسْنَى؛ يَا مَنْ إِحْسَانُهُ قَدِيمٌ، وَلُطْفُهُ دَائِمٌ

Hâl-i pürmelâl: Çok can sıkıntılı hal
İkab: Azab, eziyet, ceza
Def ü ref: Defetmek, kaldırmak
Gayya: Cehennem Kuyusu
Masiyet: İsyan, günah
Kurbiyet: Yakınlık
Halavet: Tatlılık, şirinlik
Müyesser: Nasip olma.

||||| 0 Beğendim |||||