0

EVRAD-I KUDSİYEDEN

-

59- Allah’ım! Bizim her birimizi, Sana şükreden, Seni zikreden, azabından korkarak, günah ve isyandan sana kaçan, Senin emirlerine itaat eden, Sana boyun eğen, Sana niyaz edip yalvaran, Sana yönelip tevbe edenlerden kıl.

||||| 0 Beğendim |||||
1

EVRAD-I KUDSİYE

-

67- Allah’ım! bize verdiğin ilmi ve nuru ve hilmi arttır. Bize bilinen zahiri ve bilinmeyen batını nimetler ver. Amin

||||| 0 Beğendim |||||
0

EVRAD-I KUDSİYE

-

66- Allah’ım! Senden hiç bir şeye muhtaç olmadığın, herkesin ihtiyacını verdiğin Samedaniyetinin ve zatında birliğini ifade eden Vahdaniyetinin ve sıfatında tekliğini bildiren Ferdaniyetinin ve apaçık İzzetinin ve geniş Rahmetinin hürmetine kulaklarımıza nur, gözümüze nur, kabrimize nur, kalbimize nur, bütün his ve duygularımıza nur, ruhumuza nur, önümüzde giden bir nur ihsan eyle. Amin…

||||| 0 Beğendim |||||
0

EVRAD-I KUDSİYE

-

64- Bizleri en hayırlı insanlarla birlikte haşret. Hayatımızın sonuna kadar kulaklarımıza, gözlerimize sağlık ve selamet ver, kuvvetten bizi düşürme. Onlarla kazanacağımız hayırları arkamızdan bizlere varis eyle. Bize zulmedenlerden intikamımızı Sen al. Bizleri düşmanlarımıza galip kıl. Hata ve günahlarımızı bağışla. Musibetlerimizi bertaraf eyle. Hastalarımıza şifa ver. Gönlümüze nur bahş eyle.
Her türlü ihtiyaçlarımızı gider. Ana ve babalarımıza ve neslimize merhamet et. Bu geçici dünyayı en büyük maksadımız yapma, ve ilmimizin ve düşüncemizin son hedefi ve gayesi eyleme. Bize dini ve dünyevi musibet verme.

Günahlarımızdan dolayı bize merhamet etmeyecekleri musallat etme. Bizi rızıklandır, Senin merhametinden öte merhamet yoktur Çünkü Sen erhamürrahiminsin.

||||| 0 Beğendim |||||
0

EVRAD-I KUDSİYE

-

65- Allah’ım! Senden, öyle bir merhamet diliyoruz ki, onunla korku ve ürpermemizi huzura kavuştur, dağınıklığımızı toparla, aramızda olan ayrılıkları gider, bizi biraraya getir, hastalarımıza şifa ihsan eyle, amellerimizi, işlerimizi ve vakitlerimizi safi ve halis kıl,
bereketli yap. AMİN…

||||| 0 Beğendim |||||