2

Cuma günü ve gecesi okunacak Salavat ve Dualar

-

Efendimiz HZ. MUHAMMED (s.a.v ) tarafından beğenilen ve tavsiye edilen Salavat ve Kısa Dualar 2 sayfada özetlendi. Sizlerden ricam size göndereceğimiz bu salavat ve duaları öncelikle okumanız ve bütün arkadaşlarınıza göndermeniz, facebook adresinizde yayınlamanızdır.

Cuma günü alternatif olarak okuyacağımız duadır.

                                           SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER   (Bismillahirrahmanirrahim)      
.
1-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.
2-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.
3-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.
4-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey’ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey’ün.
5-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.
6-Allahümme salli ve sellim ala gayetil âlemine ve ayetil âlemine.
7-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.
8-Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.
9-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.
10-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
11-Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti
12- Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât
13-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

14-Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.
(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Peygamber Efendimizin afetlerden emin olmak için okuduğu dua

-

Peygamber Efendimizin afetlerden emin olmak için okuduğu dua;

Allah’ın dediği olur.
Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.
Taberânî, Es-Sağîr, 1/212

||||| 0 Beğendim |||||
0

Af ve afiyet istemek için yapılacak dua

-

Peygamber Efendimiz (sav)’in af ve afiyet istemek için yaptığı dua;

Allahım!
Senden dünya ve âhirette af ve âfiyet isterim.
İbni Mace, 2/266

||||| 0 Beğendim |||||
1

Açlıkla terbiye edilmemek, hıyanetten korunmak için okunacak dua

-

Allahım,
Açlıktan Sana sığınırım;
o ne kötü bir yatak arkadaşıdır.

Hiyanetten Sana sığınırım;
o ne kötü bir sırdaştır.

Ebû Davud, Salat, 1547; Nesei, İstiaze, 8/263.

||||| 0 Beğendim |||||
0

Peygamber Efendimiz’in abdest alırken okuduğu dua

-

Allahım!
Günahımı bağışla, evime bolluk ver. Rızkıma bereket ver.

Nevevî, Ezkâr,33

||||| 0 Beğendim |||||