0

yalvarırım tüm müslüman kardeşler

-

EŞİMİN YÜKLÜ MİKTARDA BORCU VAR VE BORÇLAR YÜZÜNDEN EVİMİZİ KAYBETTİK iŞİNİ KAYBETTİ AİLEMİN YANINA SIĞINDIK ONLAR DAHİ ŞU DURUMDA İSTEMİYOR DOSTLAR BİLE YÜZ ÇEVİRDİOKULA GİDECEK KIZIM VAR VE DAHA OTURACAK BİR EVİM VE İŞ YOK ÇOCUĞU YAZDIRAMIYORUM ADRES YOK RABBİMİZE SIĞINDIK SİZLERDEN DE YARDIM BEKLİYORUZ ELLERİNİZİ AÇARSANIZ RABBİMDE SİZLERİ DARDA KOYMASIN

0

YUVAM İÇİN

-

EŞİMİN YÜKLÜ MİKTARDA BORCU VAR VE BORÇLAR YÜZÜNDEN EVİMİZİ KAYBETTİK AİLEMİN YANINA SIĞINDIK ONLAR DAHİ ŞU DURUMDA İSTEMİYOR DOSTLAR BİLE YÜZ ÇEVİRDİ RABBİMİZE SIĞINDIK SİZLERDEN DE YARDIM BEKLİYORUZ ELLERİNİZİ AÇARSANIZ RABBİMDE SİZLERİ DARDA KOYMASIN

0

Sultan III. Selim’in Duası

-

Ya Rabbi! Beni böyle cihana rezil edüp, kâfirlere mağlup ve perişan ettirmeden, zamanında ümmet-i Muhammed’in böyle perişanlığını göstermeden canımı al. (Sultan III. Selim’in bu duası kabul olunmuş, Osmanlı Devleti’nin gerilemesine sebep olan olayları görme fırsatı bulamadan şehit edilmiştir.)

0

I. Abdülhamid Han’ın Duası

-

Ey Efendim! Elimden tutuver. Senden başka kimsem yok. Kimseye de sığınacak değilim. Bütün kâinatta biricik hidayet nuru Sensin. Cömertliğin sırrı ve özü, benim yegâne dayanağım da yine Sensin. Aslında Sen, bütün kainata rahmet olarak gönderildin. Sen insanları en kısa ve en doğru şekilde Cenab-ı Allah’a götüren hidayet rehberisin.

Ey doğurmak ve doğurulmak gibi avârızdan münezzeh, bir ve tek olan Cenab-ı Allah’ın ihsan ettiği Makam-ı Mahmudu tek başına tutan Zat!

Ey mübarek iki parmağından fışkıran nehirlerle ordusunun imdadına koşup onları suya kandıran Zat! İçime korku salan bir sıkıntıyla karşılaştığımda derim ki: “Ey biricik istinat kaynağım, ey Efendiler Efendisi, ey Seyyidü’s-Sâdât! Günahlarım için Hazreti Rahman nezdinde bana şefaatçi ol ve hayal bile edemeyeceğim sürpriz ihsanlarla beni sevindir. (el-Kulûbu’d-Dâria, Kasîde-i Hucriyye)

0

Ya Malik-ül Mülk olan Allah’ım!

-

dua-duaistiyorum.com

Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah’ım!
Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve
hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyoruz. Ve bütün kâinatın
diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca sal…ât ve
selâm vericilerin, salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa
(s.a.v.) ‘ya salât ve selâm gönderiyoruz.
Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerin içinde bir âlem
olarak kapına geldik, bu mübarek saatinde,
dünyevi meşgalemizi ve nefsimizin isteklerini bir tarafa bırakıp;
huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple istiyoruz, boş
çevirme ya Rabbi.

Ya Malik-ül Mülk olan Allah’ım! Bizi ve neslimizi kovulmuş şeytanın
şerrinden koru ve ona götüren bütün yolları kapat. Biz Ümmeti
Muhammedi, sana ulaşan bütün yolların yolcusu eyle.

Ey kullarına yakın olan Allah’ım! bizleri kendine yakın kıl.

Ey dualara icabet eden Allah’ım! ellerimizi boş çevirme. Ey
bütün yolları yaratan Allah’ım! bizleri dosdoğru olan yoldan, “sıradel
müstakim”den ayırma. Kendilerine nimet verdiklerinin yollarına
ulaştır! Peygamberlerin, sıddıkların, salihlerin, alimlerin,
şehidlerin ve sevdiklerinin yollarından ayırma. Gazaba uğramışların,
delâlete düşmüşlerin, azgın ve zalimlerin yollarına düşürme ya Rabbi.

Ey imanın sahibi! ey kalplerdekini bilen, ey kalpleri istediği gibi evirip
çeviren, ey kâinatı idare eden, ey her zerreye hitap eden, ey her
mahlûkatın ihtiyacına cevap veren, ey her canlının rızkını veren, ey
beynimizdeki damarlara hükmeden, ey küçücük mikro organizmalarla
devleri dize getiren! ve ey kudreti sonsuz olan Allah’ım!…

“Azabından affına, gazabından rızana sığınıyoruz. Ya Rabbi senin korkundan yine
sana iltica ediyoruz. Sen yücelerden yücesin. Seni lâyık olduğun
şekilde medh-ü senâ edemiyoruz, seni ne kadar övsek yine övemiyoruz,
sana lâyık bir şükürle şükredemiyoruz, ancak biliyoruz ki; sen kendini
senâ ettiğin (övdüğün) gibi yücesin.

Ya Rabbe-s semavati vel aradin! Her türlü şirkten, riyadan, zulümden,
küfürden, hatadan, isyandan, koğuculuktan, her türlü fitne ve belâdan,
görünür ve görünmez her türlü kötülüklerden, bilinir ve bilinmez her
türlü şerlerden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi.

Bizleri, maddeye taparcasına dünyaya sarılmaktan ve yaratılış gayemizi unutmaktan muhafaza eyle ya Rabbi.

Bizleri, Kur’an ile amel eden ve Resulümüz (a.s.)’ın izinde yürüyenlerden eyle. Hayatımızı İslâm ile güzelleştir. Dünyanın aldatıcı lezzetlerine kanmamıza izin verme ya Rabbi .

Dünya ve ahirette kusurlarımızı yüzümüze vurma ve bizi mahşerde rezil etme ya Rabbi. Hesabımızı kolaylaştır. Defterimizi sağ elimize ver ve bizi dünya ve ahiret iyilerinden eyle Rabbi. Eğri ile doğrunun ayrılacağı; bir kısım yüzlerin ağarıp, bir kısım yüzlerin kararacağı mizanda, yüzlerimizi ak eyle ya Rabbi. Her kesin kendi grubunda toplanacağı o günde; Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ in
sancağının altında toplanmayı ve ona komşu olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi..Amin