0

Üniversite İçin

-
dua

Hayırlısıyla bu yıl liseden mezun olup hayırlısıyla herhangi bir üniversitenin Hukuk Fakültesini kazanmak için dua istiyorum…

Şimdiden teşekkür ederim.

EMRE SUMMAK

||||| 0 Beğendim |||||
1

Sıkıntılı Anlarda Okunacak Kısa Kısa Dualar

-

OKUNUŞU:
“Subhânallâhil Aziym!”

MANASI:
“Büyük ve yüce Allâh’ı tesbih ederim!”

BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Bismillâhi evvelehü ve âhirehü

MANASI:
Başından sonuna kadar Allah’ın adıyla.

BU DUA KORKULARI GİDERİR

OKUNUŞU:
“Hasbinallahü ve ni’melvekîl.”

MA’NASI:
“Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir.”

SABAH AKŞAM 100 KERE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Subhânallâhi ve bihamdihî.

MA’NASI:
Yüce Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.

(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Allah’ım Kur’an-ı Kerim’e olan okuma isteğimi artır

-

Allah’ım, hak olarak indirdiğin ve hak olarak inen Kur’an-ı Kerim’e olan okuma isteğimi artır. O’nun tilavetini gözlerime nur, içime şifa kıl. Allah’ım Kur’an-ı Kerim’le dilime tatlılık, yüzüme güzellik, vücuduma kuvvet ver. O’nu gece ve gündüz okumam için bana güç ve imkân bağışla. Beni Peygamber Efendimiz Sallâllahû aleyhi ve selem ve O’nun hayırlı, seçkin âli ile birlikte Mahşer’de bulundur.

Âmin.

 

||||| 0 Beğendim |||||
0

Yaratıcımız, kalplerimizi tüm insanlar arasında huzur ve güvene aç

-

Yaratıcımız, kalplerimizi tüm insanlar arasında huzur ve güvene aç.

Yaratıcımız, kalplerimizi dünyanın bütün çocuklarını şefkate ve korumaya aç.

Yaratıcımız, kalplerimizi varedilene saygı duymaya, verdiğin nimetleri bilmeye aç.

Yaratıcımız, kalplerimizi aramızda ayrımcılığı, dehşeti ve korkuyu yok etmeye aç. Âmin

||||| 0 Beğendim |||||
0

SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER

-

SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER (Bismillahirrahmanirrahim)
.
El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; “Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’ na gönülden teslim olun.”

1- 2-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.
3-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.
4-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey’ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey’ün.
5-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.
6-Allahümme salli ve sellim ala gayetil âlemine ve ayetil âlemine.
7-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.
8-Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.
9-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.
10-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
11-Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti
12- Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât
13-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

14-Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.

15- Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû, Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû
(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||