0

Muharrem Ayının faziletleri ve Muharrem ayında okunacak dualar

-

Muharrem Ayının faziletleri ve Muharrem ayında okunacak dualar

Muharrem ayı arabi ayların birincisi, yani İslami yılın ilk ayıdır.

Ramazan ayından sonra aylar içerisinde hayırlarla dolu en bereketli ay Muharrem ayıdır.

Allah’ın (c.c.) kendisine ibadet, taat, dua ve niyazda bulunanlara büyük sevaplar vereceği bu mübarek ayda ayrıca aşure günü de bulunmaktadır. Bu mübarek ayda ibadet edenlere, oruç tutanlara, dua edenlere büyük sevaplar verileceği konusunda Hz. Ebu Hureyre’den (r.a) mervi bir hadis-i şerifte Rasulallah (sav) “Farz namazlardan sonra hangi namaz. Ramazan orucundan sonra hangi oruç daha faziletlidir?” diye sorulduğunda Resulullah (sav) “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece ortasında kılınan namaz, Ramazan orucundan sonra tutulan en faziletli oruç ise, Allah (cc)’un ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” buyurdu. (Muslim)

Bu yüzden Muharrem ayının birinden onuna kadar (Aşure günü dahil olmak üzere) 10 gün oruç tutmak çok faziletlidir. buna gücü yetmeyenlerin Muhahrem’in 9-10 ve 11’inci veya 9 ve 10. günleri veyahut 10-11’inci günlerini oruçlu geçirmeleri sünnet-i müekkededir. Muharrem ayına yetişen bir kimse aşağıdaki duayı, Muharrem ayının ilk gününde okuduğu takdirde gelecek Muharrem ayına kadar her türlü belalardan emin olacağı rivayet edilmiştir.

Muharrem ayı duası şudur:

muharrem ayında okunacak dua

Muharrem ayı duası

“Elhamdü lillâhi Rabbi’l âlemin, ve’s salâtü ve’s selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî emcmaîn. Allahümme ente’l Ebediyyü’l gadîm. El-Hayyü’l Kerîm. El-Hannânu-l Mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhe’l ısmete mine’ş-şeytânirracîm ve’l avne alâ hâzihi’n nefsi’l emmâreti bis-sui ve’l -iştiğâle bimâ yügarribunî ileyke yâ ze’l celâli ve’l ikrâm.

Muharrem ayının 1. gecesi akşam ile yatsı arasında Allah rızası için 2 rekat namaz kılınır. Kılınacak bu namaz;

“Yâ ilâhe’l âlemîn! Bizi ulaştırmış olduğun bu seneyi benim ve aile efradımla bütün müslüman kardeşlerimin hakkında hayırlı ve mübarek kılmanı, bizi iki cihanda saadet ve selametlere nail eylemeni, cennet ve cemalini bizlere nasip etmeni niyaz ederim.” diye dua ettikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya” diye niyet edilip Allahü Ekber denilerek namaza başlanır.

Her iki rekatta da:
– 7 Fatiha-i Şerif
– 7 Ayetel Kürsi
– 7 İhlas-ı Şerif okunur, ikinci rekattan sonra tahiyyata oturulur.

Selamı müteakip 11 defa

“Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyul leyamut biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey’in gadîr” denir.

Bundan sonra 11 defa;

“Esteğfirullah, esteğfirullah, esteğfirullahe’l azîm’l kerîmellezî lâ illâ hû el-Hayyü’l gayyûmu ve etûbu ileyh tevbete abdin zâlimin linefsihî la yemliku linefsihî mevten velâ hayâten ve lâ nuşûrâ ve es’elühü’t tevbete ve’l mağfirete ve’l hidâyete lenâ innehû hüve’t tevvâbu’r Rahîm”

diye tevbe ve istiğfar ettikten sonra 11 defa da;

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihî ve sellîm” diye salavat-ı şerife getirdikten sonra geçmiş senenin günahlarının affı için Cenab-ı Hakk’a dua ve ilticada bulunulur.

Muharrem’in birinci gecesi aşağıdaki gibi dua ve niyet edilerek 4 rekatlık bir nafile namaz kılınması da çok faziletlidir:

“Ya Rabbe’l alemin idrak ettiğimiz bu yeni senede beni, ailemi, anne, babamı ve bütün mü’min kardeşlerimi sonsuz affına mazhar eyle. bizlere hayırlı ameller, hayırlı ibadetler nasip ederek, amel defterimizi hasenelerle doldur. Şerlerden, şerli olan amellerden sen bizleri koru ya Rabbi” diye dua ettikten sonra:

“Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya” diye niyet edilir ve Allahü Ekber denilerek namaza başlanır.
Kılınacak bu nafile namazın;

1. rekatında 1 Fatiha-ı Şerife ile 1 Ayetel Kürsi
2. rekatında 1 Fatiha-ı Şerife ile 1 Amener’Rasulü
3. rekatında 1 Fatiha-ı Şerife ile 1 Huvallahüllezi
4. rekatında 1 Fatiha-ı Şerife ile 1 İhlas-ı Şerif okunur.

İki rekatta bir oturulur. 4. rekattan sonra oturuşta Ettehiyyat, salli, barik, rabbena duaları okunup selam verilir.

Selamı müteakip tevbe ve istiğfar edilerek salavat-ı şerifeler okunur, dua ve niyazda bulunulur.

Muharremin ilk günü aralıksız yüz defa besmele ile beraber İhlas-ı Şerif okuyan kimseler inşaallah Allah’ın lütfuna erişerek (üzerlerinde olup da bilmedikleri) kul borçlarını ödeyecek amellerle huzuru ilahiyeye gideceklerdir.

||||| 0 Beğendim |||||


Yorumunuzu Paylasin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image