0

Hicri Yılbaşında okunacak dua – Sene başı duası

-

Sevgili kaariler,
Hicri yılbaşı akşam namazına kadar 3 defa okunması gereken sene başı duamız;

Muharrem ayının öncesinde okunacak dua, sene başı duası


“Bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir! Salat-ü selam, Efendimiz Muhammed’in ve al-i ashabının tamamının üzerine olsun!

Ey Allah! Sen Ebedi’sin, Kadim’sin (başlangıcın ve sonun yoktur)! Hayy’sın, Kerim’sin (hakiki hayat sahibi de kerem sahibi de ancak Sensin)! Hannan’sın, Mennan’sın (son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimizsin)!

işte bu yeni senedir! Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş yşeytandan ve onun dostlarından koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin.

Ey kerem sahibi! Ey celal ve ikram sahibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle kabul eyle!”

Allah-u Teala, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed (S.a.v), al-i ashabının ve Ehl-i Beyt’inin tamamına salat ve selam eylesin! derse, şeytan:

“Biz bu kişiden ümidi kestik!” der ve Allah cc. ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.” (Allame Safiri, Nüzhetü-l Meclis 1/156: Maü’l-ayneyn, Na’tü’l-bidayat, sh:165)

Şihabüddin es-Sühreverdi (Ks)’dan nakledildiğine göre, bu duayı (sene başı duasını) aşura günü üç kere okuyan o sene ölmekten emin olur. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz!

||||| 0 Beğendim |||||


Yorumunuzu Paylasin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image