2

Cuma günü ve gecesi okunacak Salavat ve Dualar

-

Efendimiz HZ. MUHAMMED (s.a.v ) tarafından beğenilen ve tavsiye edilen Salavat ve Kısa Dualar 2 sayfada özetlendi. Sizlerden ricam size göndereceğimiz bu salavat ve duaları öncelikle okumanız ve bütün arkadaşlarınıza göndermeniz, facebook adresinizde yayınlamanızdır.

Cuma günü alternatif olarak okuyacağımız duadır.

                                           SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER   (Bismillahirrahmanirrahim)      
.
1-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.
2-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.
3-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.
4-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey’ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey’ün.
5-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.
6-Allahümme salli ve sellim ala gayetil âlemine ve ayetil âlemine.
7-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.
8-Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.
9-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.
10-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
11-Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti
12- Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât
13-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

14-Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.
(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Bu gece Mevlid Kandili; neler yapılmalı? Mevlid Kandilini nasıl geçirmeliyiz?

-
Mevlid kandilinde neler yapılmalı

Mevlid kandilinde neler yapılmalı

Rebîulevvel ayının 12’nci gecesi, senenin ilk kandili olan Mevlid Kandili’dir.

Mevlid Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:

– Tövbe etmek: Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan dolayı Yüce Mevla’nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyma, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme demektir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidir.

– Salat ü selâm okumak: Peygamberimiz (S.A.V.)’e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlallah” demeliyiz.

– Kur’an-ı Kerîm okumak veya dinlemek: Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi Kur’an-ı Kerim’i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır.

Ondört asırdan beri okunan Kur’an, insanı dinamizme çağıran, aklın ve gönlün şifa kaynağı, ilim ve irfan menbaıdır. O, anlaşılmak ve insanlığa rehber olmak için gönderilmiştir. Bu itibarla sadece okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içeriğinin de bilinmesi, Kur’an’ın ne anlattığının kavranılması, hatta onun kendi hayatımıza da yansıtılması gerekir.

– Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin hayatını ve ahlakını okuyup iyice anlamak. Mevlid Gecesini idrak edip ihya ederken bir de şu hususu iyice tefekkür etmemiz gerekir. Mevlid Gecesi neden mübarek, büyük bir gece oldu? Evet neden? Çünkü Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bu gece dünyayı şereflendirdi de ondan… O halde bu mübarek gecede Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz ile olan ilgi ve alâkamızı, münasebetimizi iyice gözden geçirmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin sünnetin şahsi hayatımıza, iş hayatımıza ve ev hayatımıza uygulayabiliyor muyuz?
(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Aşure Gününün önemi ve fazileti, Aşure gününde yapılacak ibadetler

-
Aşure gününün önemi ve fazileti

Aşure gününün önemi ve fazileti

Muharrem’in onuncu gününe Aşure Günü (10 Muharrem 1433/5 Aralık 2011 Pazartesi) denir. Bugün, Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunmuştur.

Muharrem’in onuncu gününe Aşure Günü (10 Muharrem 1433/5 Aralık 2011 Pazartesi), dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye de Aşure Gecesi denir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen dört aydan biridir. Aşure Gecesi, bu ayın en kıymetli gecesidir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir.” [Şir’a]

“Allahü teâlâ, Aşure Günü’nü üstün kılmıştır. Allahü teâlâ, gökleri, yeri, dağları, denizleri, yıldızları, Arş’ı ve melekleri, Âdem aleyhisselâmı Aşure Günü yarattı. İbrahim aleyhisselâmın dünyaya gelişi ve Nemrud’un ateşinden kurtuluşu Aşure Günü oldu. ibrahim aleyhisselâma, oğlunun yerine kesmek için, büyük koç bugün ihsan edildi.” [Taberanî]

Muharrem Ayı ve Aşure Günü

(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Muharrem Ayının faziletleri ve Muharrem ayında okunacak dualar

-

Muharrem Ayının faziletleri ve Muharrem ayında okunacak dualar

Muharrem ayı arabi ayların birincisi, yani İslami yılın ilk ayıdır.

Ramazan ayından sonra aylar içerisinde hayırlarla dolu en bereketli ay Muharrem ayıdır.

Allah’ın (c.c.) kendisine ibadet, taat, dua ve niyazda bulunanlara büyük sevaplar vereceği bu mübarek ayda ayrıca aşure günü de bulunmaktadır. Bu mübarek ayda ibadet edenlere, oruç tutanlara, dua edenlere büyük sevaplar verileceği konusunda Hz. Ebu Hureyre’den (r.a) mervi bir hadis-i şerifte Rasulallah (sav) “Farz namazlardan sonra hangi namaz. Ramazan orucundan sonra hangi oruç daha faziletlidir?” diye sorulduğunda Resulullah (sav) “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece ortasında kılınan namaz, Ramazan orucundan sonra tutulan en faziletli oruç ise, Allah (cc)’un ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” buyurdu. (Muslim)

Bu yüzden Muharrem ayının birinden onuna kadar (Aşure günü dahil olmak üzere) 10 gün oruç tutmak çok faziletlidir. buna gücü yetmeyenlerin Muhahrem’in 9-10 ve 11’inci veya 9 ve 10. günleri veyahut 10-11’inci günlerini oruçlu geçirmeleri sünnet-i müekkededir. Muharrem ayına yetişen bir kimse aşağıdaki duayı, Muharrem ayının ilk gününde okuduğu takdirde gelecek Muharrem ayına kadar her türlü belalardan emin olacağı rivayet edilmiştir.

Muharrem ayı duası şudur:

muharrem ayında okunacak dua

Muharrem ayı duası

“Elhamdü lillâhi Rabbi’l âlemin, ve’s salâtü ve’s selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî emcmaîn. Allahümme ente’l Ebediyyü’l gadîm. El-Hayyü’l Kerîm. El-Hannânu-l Mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhe’l ısmete mine’ş-şeytânirracîm ve’l avne alâ hâzihi’n nefsi’l emmâreti bis-sui ve’l -iştiğâle bimâ yügarribunî ileyke yâ ze’l celâli ve’l ikrâm.

(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Kur’an ve Hadisler ışığında Cuma gününün önemi

-

Cuma gününün ehemmiyeti:

Müslümanların en güzel günü cuma günü. Cuma günü müslümanlar için bayram günüdür.

Peygamber Efendimiz (Sav) Cuma günü hakkında diyor ki;

“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür.”

“Kim yıkanıp, Cuma Namazına gelir, belirli miktardaki namazı kılar, hutbe bitinceye kadar susaz, sonra imamla birlikte Cuma Namazını kılarsa; O Cuma ile ondan önceki Cuma arasındaki günahları bağışlandığı gibi üç gün de ilave edilir.” (Müslim, Cuma, 27)

“Cuma günü melekler, caminin kapısı önünde durup, ellerindeki gümüşten sayfalar ve altından kalemlerle, camiye gelenleri, öncelik sırasına göre kaydederler.” (İhya)

“Kim üç Cumayı, önemsemeyerek üst üste terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebu Davud, Cuma, 1052; Tirmizi, Cuma, 500)


Allah (cc) buyuruyor ki:

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır” (Cuma Suresi 9. Ayet)

“Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılır ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikrenid ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma Suresi 10. Ayet)

Ey müslüman hadi, Cuma Gününün değerini bil ki Rabbin sana değer versin.

Cuma günü neler yapılabilir?

(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||
0

Kadir Gecesi için özel dua

-
Kadir gecesi duası

Kadir gecesi duası

Kadir Gecesi için ‘özel dua’

Bütün âlemleri yaratan ve ayakta tutan Rabb’imize, zerrât-ı kâinat adedince hamd ve şükür, Peygamberler Serveri Efendimiz’e, diğer enbiya-i izâma, melâike-i kirama, ehl-i beyte ve Hakk’ın bütün sadık kullarına da deryalardaki su damlaları, çöllerdeki kum taneleri adedince salât ü selam olsun.

Ey Yüceler Yücesi Rabb’imiz, işte yüce dergâhına geldik; boyun büküyor, huzurunda kemerbeste-i ubûdiyet içinde elpençe divan duruyor, affına iltica ediyoruz. Eğer biz kullarını kapından uzaklaştırırsan, biz gidip hangi kapıya sığınabiliriz?! Şayet huzurundan kovacak olursan biz kime yalvarırız?!

Ey en büyük günahları bile bağışlayan ve en büyük kusurları, eksikleri bile sarıp sarmalayan Rabb’imiz! Senden, en kahredici günahlarımızı bile bağışlayıp yok saymanı, yüzümüzün karası suçlarımızı örtmeni, kıyamet gününde affının ve gufranının serinliğinden ve bağışlayıcılığının güzelliğinden bizleri mahrum etmemeni diliyoruz.

Bahtına düştük, ey biricik Matlûb’umuz, Maksûd’umuz, Mahbûb’umuz; ne olur, tevbelerimizi kabul, kalblerimizi de ihya buyur! Buyur ki, günahlarımızı affedebilecek, yaralarımızı sarıp tedavi edebilecek Sen’den başka hiçbir kimse bilmiyoruz.

Ey güç ve kuvvetin yegane sahibi olan Yüce Allah’ımız! Sen Kavî’sin, biz ise Senin zayıf, aciz ve muhtaç kapıkullarınız. Zayıf ve acizleri Senden başka kim koruyup kollayabilir ve ihtiyaçlarını giderebilir! Ne olur, salih kullarını sevindirdiğin gibi bizi de sürpriz lütuflarınla sevindir ve üzerimizdeki nimetlerini tamamla! Bize ve yeryüzünün değişik yerlerinde hizmet eden bütün kardeşlerimizden tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et!

Ya Rabbenâ ve ya İlâhenâ! Günahlara tevbe etmenin karşılığı gönülden duyulan nedametse şayet, Sana yemin ederiz ki, yapıp ettiklerimizden bin kere, yüz bin kere pişmanız. İstiğfarda bulunup Senden bağışlanma dilenmek hataların defterden silinmesine bir vesileyse şayet, yürekten istiğfarda bulunuyor, bu nâçar kullarını da yarlığayacağını ümid ediyoruz. Evet, ümidimiz budur ve hoşnutluğunla gönlümüze sürûr salacağın âna kadar da bu kapıyı asla terk etmeyeceğiz.

(daha&helliip;)

||||| 0 Beğendim |||||